Przedłużająca się niepewność dotycząca możliwości organizacyjnych i ekonomicznych sprawia, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. 

Sytuacja pandemiczna zatrzymała niemal wszystkie sektory gospodarki kreatywnej, a festiwale to najbardziej interdyscyplinarne typy wydarzeń. Reprezentują wszystkie dziedziny sztuki, organizowane są w rozmaitych, złożonych modelach organizacyjnych, przez instytucje publiczne i niepubliczne. W kolejnych planach odmrażania życia społecznego nie są nawet wymieniane, tymczasem mają kluczowe znaczenie dla wielu branż powiązanych, dla wielu miejsc pracy, dla międzynarodowego obiegu i mobilności dzieł i twórców.

Przedstawiciele polskich festiwali napisali list otwarty do Rządu zwracający uwagę na ich sytuację. W liście przedstawione są także postulaty i propozycje rozwiązań, które będąc działaniami długofalowymi przyczynią się do odbudowy ważnego dla naszego kraju obszaru kultury festiwalowej.


TREŚĆ LISTU: [pdf]


LINK DO PETYCJI: https://www.petycjeonline.com/festiwale_polskie_do_rzadu
spotkanie, dialog, otwartość – na gruncie muzycznym, artystycznym, a przede wszystkim: międzyludzkim – to podstawowe wartości, które od ponad dwudziestu lat wytyczają kierunek rozwoju festiwalu EtnoKraków/Rozstaje. Kryterium nowe, które staramy się od lat kilku sygnalizować, a które obecnie nabiera szczególnej rangi to współodpowiedzialność: za siebie nawzajem w skali jednostkowej i globalnej oraz za środowisko, w którym żyjemy i które współtworzymy. Dotychczasowa misja festiwalu: artystyczna i edukacyjna – winna być też trwale zespolona z kolejnym, równorzędnym w randze zadaniem: budowaniem empatii – w skali społecznej.Termin tegorocznej edycji przesunęliśmy na drugą połowę sierpnia. Datę potwierdzimy, kiedy tylko okaże się to możliwe i jeśli będziemy mieć pewność, że festiwal będzie się mógł odbyć w warunkach bezpiecznych dla wszystkich. Nie wykluczamy też innego, późniejszego terminu i dostosowanej do okoliczności nowej formuły festiwalu.

Z życzeniami zdrowia i kolejnego (rychłego) spotkania na Rozstajach.

W ‘realu’ i online. W (Etno)Krakowie i w (Eko)Krakowie

Jan Słowiński

Dyrektor festiwalu

EtnoKraków/Rozstaje

© Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie. | 2020