top of page
118474263_434606920815149_61710315227080

ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie

Stowarzyszenie ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwalowe, koncertowe, fonograficzne i wydawnicze. 

 

Akcent programowy przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie Rozstaje to promocja wykonawców kultywujących tradycje wywodzące się z najstarszych źródeł kultury muzycznej oraz artystów, dla których inspiracja muzyką źródeł jest punktem wyjścia dla własnej, twórczej interpretacji. Imperatyw działań Stowarzyszenia to aktywność na rzecz tradycji zagrożonych i wspieranie inicjatyw kształtujących postawę tolerancji, integracji, międzykulturowego dialogu i porozumienia na gruncie sztuki. 

 

Wieloletnim, międzynarodowym „flagowym” projektem Stowarzyszenia jest festiwal EtnoKraków/Rozstaje realizowany nieprzerwanie od dwudziestu dwóch lat w partnerstwach z wiodącymi instytucjami kultury (m.in. z Krakowskim Biurem Festiwalowym, Polskim Radiem, Radiem Kraków, TVP Kultura) przy wsparciu m.in. Miasta Krakowa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego, Narodowego Centrum Kultury. Festiwal EtnoKraków/Rozstaje (dotychczas nieprzerwanie 25. edycji) przez kolejne lata skupił ponad 400 zespołów z czterech kontynentów; jest jednym z najważniejszych festiwali dedykowanych międzynarodowej scenie etno i world music w Polsce i Europie.

 

Stowarzyszenie Rozstaje jest również animatorem wieloletniego cyklu koncertowego i edukacyjnego StrefaEtno/StrefaJazz, realizowanego w krakowskim klubie Strefa, prezentującego artystów polskiej i europejskiej sceny etno, world music (StrefaEtno), sceny muzyki jazzowej i improwizowanej (StrefaJazz) i sceny piosenki literackiej (m.in. cykl: Dwukropek). Ważne edukacyjne projekty Stowarzyszenia to również: dedykowana (m.in.) polskim tańcom tradycyjnym inicjatywa DomTańcaKraków, cykl Między Wisłą a Dunajem oraz Fonó Kraków – spotkania realizowane we współpracy z budapesztańskim wydawnictwem Fonó i środowiskiem węgierskich domów tańca, skupiające środowiska praktykujące i zainteresowane tańcami tradycyjnymi: polskimi, słowackimi, węgierskimi.

 

Stowarzyszenie Rozstaje ma za sobą realizację kilkudziesięciu międzynarodowych projektów o profilu artystycznym: festiwalowych, koncertowych, fonograficznych, edukacyjnych. Instytucje i organizacje wspierające realizację poszczególnych projektów Stowarzyszenia w formie wsparcia finansowego, partnerstwa organizacyjnego, promocyjnego to (m.in.):

Miasto Kraków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Województwo Małopolskie

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Narodowe Centrum Kultury

Małopolski Instytut Kultury

International Visegrad Fund

Krakowskie Forum Kultury

Europejska Unia Radiowa (EBU)

Polskie Radio

Polskie Radio „Dwójka”

PR Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Radio Kraków

Off Radio Kraków

Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie

Międzynarodowe Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Małopolski Ogród Sztuki

Fundacja Dom Kultury Alchemia

Fundacja Magazyn Kultury

Żydowskie Muzeum Galicja

Centrum Węgierskie Cracovia Expressz

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Ośrodek ŻyWa Pracownia Kraków

Instytut Włoski w Krakowie

Dom Norymberski w Krakowie

bottom of page