Przedłużająca się niepewność dotycząca możliwości organizacyjnych i ekonomicznych sprawia, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. 

Sytuacja pandemiczna zatrzymała niemal wszystkie sektory gospodarki kreatywnej, a festiwale to najbardziej interdyscyplinarne typy wydarzeń. Reprezentują wszystkie dziedziny sztuki, organizowane są w rozmaitych, złożonych modelach organizacyjnych, przez instytucje publiczne i niepubliczne. W kolejnych planach odmrażania życia społecznego nie są nawet wymieniane, tymczasem mają kluczowe znaczenie dla wielu branż powiązanych, dla wielu miejsc pracy, dla międzynarodowego obiegu i mobilności dzieł i twórców.

Przedstawiciele polskich festiwali napisali list otwarty do Rządu zwracający uwagę na ich sytuację. W liście przedstawione są także postulaty i propozycje rozwiązań, które będąc działaniami długofalowymi przyczynią się do odbudowy ważnego dla naszego kraju obszaru kultury festiwalowej.


TREŚĆ LISTU: [pdf]


LINK DO PETYCJI: https://www.petycjeonline.com/festiwale_polskie_do_rzaduDrodzy,

ponaddwudziestoletnia tradycja festiwalu EtnoKraków/Rozstaje i jego misja: spotkaniedialogotwartość są tematami Międzynarodowego Konkursu na Plakat EtnoKraków/Rozstaje.

Zapraszamy serdecznie do udziału i nadsyłania prac. Termin zgłoszeń przedłużony do 21 czerwca 2020. 

regulamin uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie

© Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie | 2020