top of page

Ars Harmonica  [Polska]

 

sobota 29.07.2006, 23.00, Rotunda

W skład grupy wchodzą trzej muzycy - Piotr Biazik, Piotr Chołołowicz i Jakub Mietła. Instrumentaliści o zupełnie innych osobowościach - świetnie uzupełniających się na scenie. Wypracowali swój styl, który trudny jest do sklasyfikowania, a wiele wspólnego ma z gatunkiem folk, ethno i muzyką transową. Energetyczny „napęd” zespołu - złożonego z trzech akordeonistów - opiera się na nieregularnych rytmach, harmonii typowej dla krajów środkowo-wschodniej europy i wirtuozerii oprawionej w słowiańską melancholię. Wszystkie te elementy zawierają się w autorskich aranżacjach zespołu, tworzących autorski, wyrazisty przekaz, doceniany zarówno przez publiczność i krytyków muzycznych. Zespół nagradzany był na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych (m.in. w Szwajcarii, Bulgarii, Polsce i Austrii) i koncertował w całej Europie (Austria, Szwajcaria, Portugalia, Bułgaria, Łotwa, Litwa, Włochy) zarówno na scenach klubów muzycznych jak i sal koncertowych. Obecnie trio pracuje nad drugą płytą. Pierwszą była "Ars Harmonica - Live" nagrana i wydana w Wiedniu w 2003 roku.


 

bottom of page