top of page
Bogumia_i_Piotr_Zgorzelscy.jpg

Piotr & Bogumiła Zgorzelscy [Polska]

Warsztaty: korowody – trojaki – krzyżoki czyli polskie tańce układowe (dla początkujących i średniozaawansowanych)

Bogumiła Zgorzelska: tancerka, domowy pedagog. Polskim tańcem tradycyjnym interesuje się od blisko 15 lat. Wraz z mężem Piotrem Zgorzelskim, z którym od lat prowadzi warsztaty tańca, powołała Fundację Czas Tradycji, dzięki której realizowane są projekty edukacyjne i kulturalne związane z polskim tradycyjnym tańcem i muzyką. Współtworzy projekt TaniecTradycyjny.PL.

Piotr Zgorzelski: etnolog z wykształcenia, tancerz, muzyk (współtworzył m.in. przez ponad dwadzieścia lat kapelę Janusz Prusinowski Kompania). Od ponad 20 lat prowadzi warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Polsce i na świecie. pochodzących m.in. z takich regionów jak Mazowsze, Radomskie, Wielkopolska oraz Rzeszowskie.

Tańca uczył się bezpośrednio od wiejskich i miejskich tancerzy starszego pokolenia, jak również ze źródeł archiwalnych, wypracowując autorski program zajęć uwzględniający współczesne predyspozycje i umiejętności, pokolenia pozbawionego żywego kontaktu z muzyka ludową. Współzałożyciel stowarzyszenia Dom Tańca (1994) i jego kilkuletni prezes. Jest autorem, inicjatorem oraz organizatorem cyklicznych projektów edukacyjno-kulturalnych związanych z muzyką i tańcem tradycyjnym, o zasięgu lokalnym oraz międzynarodowym, współpracował przez wiele lat jako aktor oraz choreograf z teatrem Darka Kunowskiego „Scena Lubelska  30/32” (przedstawienia „Kalewala”, „Dawid”, „Gilgamesz”, „Czarna Mańka – królowa przedmieścia”), a także z Teatrem Narodowym w Warszawie („Umowa czyli łajdak ukarany” oraz Teatrem Polskim „Noc”). Wielokrotny stypendysta MKiSZ w dziedzinie tańca i animacji. W 2008 roku powołał do życia wraz z żoną Fundację Czas Tradycji, w której realizuje m.in. projekty upowszechniające wiedzę i umiejętności o polskich tańcach tradycyjnych, natomiast od 2015 roku współpracuje z ImiT współtworząc według autorskiego pomysłu portal www.taniec.edu.pl, który zajmuje się upowszechnianiem wiedzy oraz nauką polskich tańców narodowych, dawnych i tradycyjnych.

 

Warsztaty: korowody – trojaki – krzyżoki czyli polskie tańce układowe(dla początkujących i średniozaawansowanych)Przenikanie i zapożyczenia z kultury dworskiej, miejskiej i wiejskiej, zmiana charakteru dawnych tańców wojennych, rytualnych i magicznych – z obrzędowych na powszechne i zabawowe, większa mobilność ludzi, migracje zarobkowe, wojny, mody oraz zmiana relacji damsko-męskich – to wszystko  sprawiło, że na przestrzeni ostatnich kilku stuleci byliśmy świadkami rozkwitu olbrzymiej ilości tańców, w których istotną rolę zaczęły odgrywać ściśle określone układy i formy przestrzenne. Tańce z figurami wykonywane w korowodach, w parach, po kole, w trójkach czy też w cztery pary lub w ich wielokrotności, zaczęły odgrywać istotną rolę podczas wiejskich i miejskich potańcówek.

 

Część z nich już zanikła i znamy je tylko z opisów, część zachowała się jeszcze w tańcach i zabawach dziecięcych, jeszcze inne są obecnie wykonywane w formach opracowanych dla publiczności, na przeglądach i festiwalach. Współcześnie pojawiają się też nowe formy, powstałe na bazie starych tańców, które cieszą od kilku czy kilkunastu lat osoby coraz liczniej uczestniczące w tradycyjnych potańcówkach. Korowody w liniach i w parach, kontra, krzyżoki, trojaki oraz dwu lub trzyczęściowe tańce w parach, czyli tańce układowe z różnych regionów Polski będą podstawą zaplanowanych dwudniowych warsztatów. Dużą część z nich zatańczymy dzięki poznanym krokom mazurkowym i polkowym, część będzie wykonywana krokiem chodzonego lub krakowiaka, a w jeszcze inne będziemy tańczyli krokiem wiejskich walczyków.

Artyści wzięli udział w festiwalu w 2019 roku.

bottom of page