top of page
stara_szkoła.png

H A R M O N O G R A M 

e d y c j i  2 0 2 3 

3 października | wtorek

17.00-19.00 | Koło Gospodyń Wiejskich w Biórkowie Wielkim
i Joanna Słowińska | spotkanie muzyczne

 

7 października | sobota
15.00-17.00  | warsztaty muzyczne – nauka pieśni tradycyjnych – spotkane międzypokoleniowe z udziałem pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Biórkowa Wielkiego – prowadzi Joanna Słowińska 

od 17.30 | warsztaty haftu krakowskiego prowadzi Klaudia Jakubowska, po warsztatach: prezentacje filmowe na temat działalności Stowarzyszenia Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji

 

8 października | niedziela 

15.00-17.00 | warsztaty muzyczne – nauka pieśni tradycyjnych – z udziałem pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Biórkowa Wielkiego – prowadzi Joanna Słowińska                  

od 19.00 | koncert Joanny Słowińskiej i kapeli Muzykanci – z udziałem uczestników warsztatów wokalnych oraz: zabawa taneczna przy muzyce tradycyjnej
 

18 listopada 

17.00-20.00 | warsztaty wyrobu tradycyjnych zabawek ludowych prowadzi Katarzyna Niedźwiedzka | po warsztatach: prezentacje filmowe na temat działalności Stowarzyszenia Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji

24 listopada | piątek

19.00-21.00 | warsztaty pieśni tradycyjnych prowadzi Joanna Słowińska

25 listopada | sobota

15.00-17.00 | warsztaty tańców tradycyjnych regionu krakowskiego i zwyczajów andrzejkowych prowadzą: Katarzyna Chodoń i Arkadiusz Szałata 

od 17.30 | warsztaty wyrobu tradycyjnych zabawek ludowych prowadzi Katarzyna Niedźwiedzka | po warsztatach: prezentacje filmowe na temat działalności Stowarzyszenia Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji

 

26 listopada | niedziela

10.00-12.00 | Herody | warsztaty muzyczne z Orkiestrą Dętą Sygnał prowadzi Joanna Słowińska 

15.00-17.00 | warsztaty tańców tradycyjnych regionu krakowskiego i zwyczajów andrzejkowych prowadzą: Katarzyna Chodoń i Arkadiusz Szałata

 od 19.00 | koncert i zabawa taneczna z udziałem uczestników warsztatów tanecznych, prowadzenie: kapela Kopienioki

 

w listopadzie również: warsztaty pieśni tradycyjnych (2 spotkania) – termin: [informacje wkrótce]

8 grudnia | piątek

19.00-21.00 | warsztaty pieśni tradycyjnych prowadzi Joanna Słowińska

10 grudnia | niedziela  

10.00-12.00 | Herody | warsztaty muzyczne z Orkiestrą Dętą Sygnał prowadzi Joanna Słowińska 

17.30-19.30 | warsztaty  wyrobu tradycyjnych pająków krystalicznych – prowadzi Klaudia Jakubowska; po warsztatach: prezentacje filmowe na temat działalności Stowarzyszenia Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji

 

16 grudnia | sobota 

15.00-17.00 | międzypokoleniowe warsztaty muzyczne z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich, muzyków biórkowskiej orkiestry dętej Sygnał - na gruncie nauki tradycyjnych kolęd małopolskich i tradycji „Herodów” – warsztaty i spotkanie prowadzi Joanna Słowińska

17.30-20.30 | warsztaty wyrobu tradycyjnych ozdób świątecznych – prowadzi Klaudia Jakubowska

  

17 grudnia | niedziela

15.00-17.00 | międzypokoleniowe warsztaty muzyczne z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich, muzyków biórkowskiej orkiestry dętej Sygnał - na gruncie nauki tradycyjnych kolęd małopolskich i tradycji „Herodów” – warsztaty i spotkanie prowadzi Joanna Słowińska

19.00 | koncert kolęd z udziałem uczestników warsztatów, orkiestry dętej Sygnał oraz zespołu Joanny Słowińskiej

 

 grudniu również: warsztaty pieśni tradycyjnych (2 spotkania) – termin: [informacje wkrótce]

Uniwersytet Ludowy w Starej Szkole

Stowarzyszenie Rozstaje zaprasza serdecznie do Starej Szkoły w Biórkowie Wielkim na warsztaty muzyczne i rękodzielnicze w ramach projektu: „Uniwersytet Ludowy w Starej Szkole / edycja 2023”. Wstęp na wszystkie zajęcia i wydarzenia jest bezpłatny.          

W trwającym od października do grudnia programie znajdziemy: międzypokoleniowe warsztaty muzyczne (w tym kolędnicze) z udziałem Koła Gospodyń i Orkiestry Dętej Sygnał z Biórkowa Wielkiego (spotkania prowadzi Joanna Słowińska), warsztaty rękodzielnicze: haftu krakowskiego, wyrobu tradycyjnych lalek czy ozdób świątecznych (prowadzą: Katarzyna Niedźwiecka, Klaudia Jakubowska), warsztaty tańców tradycyjnych regionu krakowskiego oraz spotkanie z tradycjami andrzejkowymi (Katarzyna Chodoń). W planie także koncerty, zabawy taneczne z udziałem uczestników warsztatów oraz zespołów muzyki tradycyjnej i etno (m.in. kapeli Muzykanci – legendy polskiej sceny folkowej, kapeli Kopiénioki) oraz projekcje filmów muzycznych pochodzących z archiwum nagrań Stowarzyszenia Rozstaje.

Stowarzyszenie ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwalowe, koncertowe, fonograficzne i wydawnicze. Imperatyw działań Stowarzyszenia to aktywność na rzecz tradycji zagrożonych i wspieranie inicjatyw kształtujących postawę tolerancji, integracji, międzykulturowego dialogu i porozumienia na gruncie sztuki. Wieloletnim, międzynarodowym „flagowym” projektem Stowarzyszenia jest festiwal EtnoKraków/Rozstaje, realizowany nieprzerwanie od 26 lat. Stowarzyszenie animuje także wiele innych, całorocznych projektów, m.in. krakowskie pasmo StrefaEtno/StrefaJazz, a nowym, rysującym się już od dłuższego czasu punktem na mapie jego działań staje się 'Stara Szkoła' w Biórkowie Wielkim.

Zaniedbywany przez lata drewniany budynek ‘Starej Szkoły’, dzięki staraniom Stowarzyszenia został wyremontowany i przeznaczony na cele kulturalne (projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów Infrastruktura Kultury 2022-2023). Ideą projektu było przywrócenie ‘Szkole’ jej pierwotnej – edukacyjnej i kulturalnej – funkcji budynku, zachowanej do dziś w pamięci mieszkańców. To nowa przestrzeń w obszarze podmiejskim, unikatowa enklawa inicjatyw dotychczas funkcjonujących w mieście. To również forum promocji kultury ludowej Małopolski (pieśni, tańce, rzemiosło), próba przywrócenia jej integrujących funkcji pierwotnych, pole eksponowania przejawów sztuki nawiązującej i wyrastającej z kultury tradycyjnej jako alternatywy wobec zunifikowanej kultury masowej. W kolejnych sezonach – w nowej ‘Starej Szkole’ – nie zabraknie również koncertów muzyki jazzowej, improwizowanej, klasycznej, piosenki literackiej i muzyki filmowej, oraz licznych warsztatów muzycznych, tanecznych i rękodzielniczych.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wstęp na wszystkie zajęcia i wydarzenia pasma: Uniwersytet Ludowy w Starej Szkole / edycja 2023 jest bezpłatny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uniwersytet Ludowy w Starej Szkole / edycja 2023

warsztaty muzyczne i rzemieślnicze w Starej Szkole w Biórkowie Wielkim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Organizator: ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie | www.rozstaje.pl                  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

06_znak_uproszczony_kolor_ciemne_tlo_RGB_PL.png
bottom of page