top of page
Trimagine.jpg

Trimagine  [Polska]

 

Spotkanie Marizy Nawrockiej z muzykami Royal String Quartet, wiolonczelistą Michałem Pepolem i altowiolistą Pawłem Czarnym nie było przypadkowe.

Pasjonatkę śpiewu tradycyjnego i klasycznie wykształconych muzyków łączy wspólna wrażliwość, chęć dotknięcia nieznanego, zbadania terenów piękna muzyki. Wspólnie pochylili się nad tradycyjnymi pieśniami jidysz, które w ostatnim czasie fascynują Marizę. Nowy kontekst, szczerość, wzajemne dawanie przestrzeni do bycia sobą, i jednoczesne mimowolne tworzenie nowej jakości i muzyczne zbliżanie się do siebie – to właśnie wydarza się w tym „egzotycznym” trio. 

Mariza, zainspirowana archiwalnymi nagraniami Lifshe Schaechter-Widman, publikowanymi na blogu Itzika Gottesmana „Yiddish Song of the Week”, a także Ruth Rubin i innymi z cennych zbiorów YIVO Institute for Jewish Research, śpiewa „po-prostu” – pieśni towarzyszące pracy, „do nieba” – smutne ballady, żywiołowo - taneczne, ekstatyczne niguny aż do „wyszeptanych” kołysanek.

Aranżacje tria Trimagine wymykają się tradycyjnemu paradygmatowi pieśni jidysz. Zanurzone zostały w elektronicznym minimalizmie. Subtelna warstwa elektroniczna oraz aranżacje Pawła i Michała pozwoliły na odkrycie niekonwencjonalnego, wręcz zupełnie nowatorskiego oblicza pieśni; minimalizm z kolei nie dopuścił do przekroczenia granicy ich wyśrubowanej deformacji. Zespół jest laureatem tegorocznego konkursu Polskiego Radia Nowa Tradycja; trio zdobyło II Nagrodę oraz Nagrodę im. Czesława Niemena.

 

Mariza Nawrocka – śpiew, basy
Paweł Czarny – altówka, elektronika, śpiew 
Michał Pepol – wiolonczela, elektronika, śpiew

Zespół wystąpił na festiwalu w roku 2019.

bottom of page