top of page

Teresa Mirga i Kałe Bała – "Pieśni z Czarnej Góry"    [Polska, Spisz]

27 lipca (piątek), godz. 19.00, scena na Placu Szczepańskim

Cygańska poetka Teresa Mirga tworzy w języku polskim i romskim. Mieszka w Czarnej Górze na Spiszu, gdzie Cyganie szczepu Bergitka Roma prowadzą osiadły tryb życia od niemal trzystu lat. Wraz z zespołem Kałe Bała (Czarne Włosy) wykonuje kompozycje własne, jak też pieśni cygańskie, śpiewane z dawna przez Romów od Karpat po Bałkany. Takie też utwory w większości składać się będą na koncert cygańskiej poetki i pieśniarki na Rozstajach. Z ważniejszych publikacji Teresy Mirgi warto wspomnieć płytę Czarna jestem (Unicornio, Berlin), nagrania Polskiego Radia w ramach serii „Muzyka Źródeł”, album Niewiele nam trzeba – wydany przez Wydawnictwo Jana Słowińskiego, jak też wydane nakładem Spółki Poetów - Koło Podkowy dwa tomy wierszy: Soske kawka?/Czemu tak? (1994) i Pieśni z Czarnej Góry (1999). Koncert na ROZSTAJACH 2007 promuje nowy wybór poezji Teresy Mirgi zatytułowany: Wiersze i pieśni oraz nową płytę, wydaną przez Gold Music: Od Bałkan do Karpat.

Teresa Mirga – śpiew, gitara

Żaneta Knihinicka – śpiew, łyżki

Jacek Kacica – dzban, bęben

Maciej Rybka – akordeon, śpiew

Warsztaty (jurty na Placu Szczepańskim):

27.07.2007, 17:00-18:00 - Teresa Mirga: tradycyjne pieśni cygańskie

bottom of page