top of page

Teatr Maskarás  [Węgry]

 

Teatr Maskarás z Budapesztu specjalizuje się w przedsięwzięciach ulicznych, opartych w większości na węgierskich i siedmiogrodzkich motywach tradycyjnych. Wątki archetypiczne, legendy, choć prezentowane nowocześnie współczesnemu odbiorcy, przedstawiane są tradycyjnymi środkami wyrazu, gdzie muzyka, plastyka, ruch i taniec stanowią równorzędne środki wyrazu.

Na ROZSTAJACH, obok działań happeningowych, teatr Maskarás zaprezentuje oparty na wątkach mitycznych nocny spektakl „Drzewo Świata”.

spektakle:

Rynek Główny (od strony Ratusza), 28 lipca 2000, 16:00

Rynek Główny (od strony Ratusza), 29 lipca 2000, 16:00

nocny spektakl „Drzewo Świata”:

Rynek Główny (od strony Ratusza), 29 lipca 2000, 21:00

bottom of page