top of page
talaka_ph1[1].jpg

Talaka  [Białoruś]

Talaka (oczyszczanie) to ludowy zwyczaj Białorusinów (znany również szerzej w Europie Wschodniej), oznaczający wspólne działanie całą społecznością, w tłocznej gromadzie, na przykład gdy cała wieś wspólnie pomaga jednemu człowiekowi.
 

To również nazwa zespołu składającego się ze studentów wydziałów etnologii i etnografii białoruskich uniwersytetów – młodych ludzi zafascynowanych tradycją i określających w ten sposób swój stosunek do współczesnego świata. Ludzi, którzy wierzą, że dzisiejszą rzeczywistość można zrozumieć tylko dzięki głębokiej więzi z przeszłością.

Członkowie zespołu przyznają, że działalność takich folklorystycznych czy folkloryzujących zespołów staje się coraz bardziej popularna. Również dlatego, że dodaje kolorów codziennemu, szaremu życiu. Artyści dodają też, że ich ambicją jest przełamanie stereotypów głoszących, że folklorem zajmują się tylko starsi ludzie oraz że jest to zajęcie nudne i staromodne. Dlatego z pełnią młodzieńczej spontaniczności i dynamizmu pokazują, że dawne tradycje są aktualne we współczesnych realiach. Podstawę repertuaru zespołu stanowią pieśni obrzędowe związane z ludowym kalendarzem, także tańce i zabawy. Członkowie grupy podejmują wyprawy etnograficzne, zbierając materiał badawczy i inspiracje w całej Białorusi. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez zespół to m.in. dudy, skrzypce, cymbały, bęben i ceramiczne instrumenty perkusyjne.

Talaka jest laureatem licznych międzynarodowych przeglądów oraz konkursów muzyki studenckiej i folkowej. Grupa otrzymała nagrodę specjalną Prezydenta Republiki Białorusi przyznaną w ramach wspierania utalentowanej młodzieży. Liderem zespołu jest Viachaslau Kalatsei.

Członkowie:
Viachaslau Kalatsei
- dudy, flet, gusli, śpiew
Viachaslau Krasulin - dudy, flet, śpiew
Pavel Liashok - perkusja, spiew
Aliaksandr Masibut - skrzypce, śpiew
Maryna Sheleh - śpiew, taniec
Maryna Vesialukha - taniec
Evelina Shchadryna - śpiew, taniec
Tatiana Plodunova - śpiew, taniec

Zespół wystąpił na Festiwalu w 2015 roku.

bottom of page