top of page

Tęgie Chłopy  [Polska]

18.07.2014 / piątek

Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 12

20.00-22.00 / K O L B E R G: I N S P I R A C J E / wstęp wolny
– Prusinowski Trio – koncert
– Tęgie Chłopy – koncert
– Kapela Niwińskich – koncert

22.00-02.00 / N O C  T A Ń C A / wstęp wolny

zabawa taneczna z udziałem mistrzów, uczniów, uczestników warsztatów i publiczności :)

Kapela Tęgie Chłopy kontynuuje tradycje muzyki tanecznej Kielecczyzny w jej autentycznej i niestylizowanej formie. Repertuarem i instrumentarium nawiązuje do najlepszych wzorów – tradycyjnych kapel, ogrywających dawniej wesela i wiejskie zabawy w okolicach Łagowa i Opatowa, kapeli braci Witkowskich z Orłowin, Krakowiaków ze Zbelutki, Antoniego Witkowskiego z Cisowa i wielu innych.

Starając się dotrzeć do najstarszego repertuaru Kielecczyzny, członkowie kapeli przejechali wspólnie setki kilometrów w poszukiwaniu muzykantów i śpiewaczek tego regionu. Wspólnie też spędzali czas na nauce miejscowych melodii, goszcząc zwykle u klarnecisty Stanisława Witkowskiego.

bottom of page