top of page
stara_szkoła.png
tablica__Stara_Szkola_2022_fundusz_prom_kult_180x120.png

Stara Szkoła

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura kultury” - ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Projekt „Stara Szkoła" to rysujący się od dłuższego czasu ważny punkt na mapie działań Stowarzyszenia Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. To projekt inwestycyjny, który umożliwi stworzenie i realizację atrakcyjnej propozycji edukacyjno-artystycznej aktywizującej kulturowo lokalną, podkrakowską społeczność, a także: stworzenie podmiejskiej enklawy inicjatyw dotychczas funkcjonujących w Krakowie, m.in. skupionych wokół innych projektów Stowarzyszenia ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji (EtnoKraków/Rozstaje, StrefaEtno/StrefaJazz, Dom Tańca Kraków).

 

„Stara Szkoła” w Biórkowie Wielkim to drewniany budynek, który celom edukacyjnym służył przez wiele pokoleń. Dwudziestoletnia przerwa w eksploatacji pociągnęła za sobą masę zaniedbań i dynamiczne pogarszanie się jej stanu technicznego. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie ze środków MKiDN w ramach programu Infrastruktura Kultury 2022, co pozwoli na wyremontowanie budynku w zakresie umożliwiającym przywrócenie jego funkcji - jako miejsca edukacji i animacji kultury.

 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Projekt: STARA SZKOŁA

zleceniobiorca: ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

dofinansowanie MKiDN: 210 000 zł

całkowita wartość inwestycji: 263 000 zł 

mkidn orzełełełek solo_Obszar roboczy 1.png
bottom of page