top of page

Pieśni ojców – i następnych pokoleń


[fot. Marcin Bałaban]


Ważne wydarzenia i koncerty artystów pochodzących z Ukrainy, Białorusi i Polski, a także konferencja prasowa, prezentacja filmu, a wreszcie noc pieśni i tańca – takie tematy wyznaczyły program kolejnego dnia festiwalu Etno Kraków Rozstaje.

Piątkowy program festiwalu był bardzo bogaty w wydarzenia: od samego południa po późne godziny nocne. Znaleźli tu coś dla siebie wielbiciele tańca i pieśni, ci, którzy chcieli zasłuchać się w wyrafinowane muzykowania oraz ci, którzy mimo roztańczenia i festiwalowych okoliczności chcieli pamiętać o dramacie naszych sąsiadów na wschodzie. Zresztą kwestie dotyczące wojny w Ukrainie i problemów tęskniących za niezależnością mieszkańców Białorusi powracały tego dnia wielokrotnie – i będą jeszcze powracały.

Kuchnia, plany…

Przed południem w klubie Strefa odbyła się konferencja prasowa. I chociaż zazwyczaj tego typu zdarzenia pozostają jedynie elementem festiwalowej kuchni, tym razem stała się ona jednym z istotnych punktów, naznaczonej symbolami, istoty i przesłania tegorocznych Rozstajów. Oto bowiem w kont