top of page
NOMADIC_VOICES_photo_Susy_Ninni_3[1].jpg

Nomadic Voices  [Sardynia/Mongolia]

Nomadic Voices to pełne skupienia i wewnętrznej, duchowej pasji poszukiwanie artystycznego porozumienia między przedstawicielami odległych kultur.

W jego ramach naprzeciw sobie wychodzą wybitni artyści z Sardynii i Mongolii. Wielowiekowa tradycja wokalnej polifonii z południa Europy spotyka się tu z równie fascynującym dziedzictwem śpiewu z serca Azji. To artystyczne świadectwo dialogu, otwartości, tolerancji.

W tym projekcie spotykają się członkowie legendarnej sardyńskiej formacji Cuncordu e Tenore de Orosei oraz mongolscy artyści Tsogtgerel Tserendavaa i Ganzoring Nergui. Sardyńska grupa założona została w 1978 roku. W repertuarze ma zarówno religijne pieśni „cuncordu”, jak i świeckie „a tenore” (w 2008 roku wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO). Celem członków zespołu było zawsze jak najwierniejsze przechowanie tradycyjnego repertuaru, zwłaszcza że dzięki naturalnej kontynuacji tradycja tych śpiewów nigdy nie została na Sardynii przerwana. Międzynarodowa publiczność poznała twórczość Cuncordu e Tenore de Orosei m.in. dzięki płytom wydanym przez prestiżową wytwórnię Winter & Winter. Były to: „Tenore de Orosei – amore profundhu”, „Cuncordu de Orosei – Miserere” oraz „Colla Voche”. Ta ostatnia zrealizowana została we współpracy z cenionym holenderskim wiolonczelistą Ernstem Reijsegerem.

Z kolei artyści mongolscy odwołują się do swoich najstarszych lokalnych tradycji, m.in. klasycznego gardłowego śpiewu khoomei. Grają również na tradycyjnych instrumentach, m.in. smyczkowym morin khuur, który trafił na Listę Reprezentatywną i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Twórcy z Sardynii i Mongolii – dwóch odległych części globu – odnajdują wspólne pierwiastki w pierwotnych, archaicznych formach śpiewu, w odwołaniu do czasów, gdy człowiek potrafił być jednością z naturą.

Członkowie:
Massimo Roych - śpiew
Mario Siotto - śpiew
Gian Nicola Appeddu - śpiew
Piero Pala - śpiew
Tonino Carta - śpiew
oraz:
Tsogtgerel Tserendavaa - śpiew, morin khuur
Ganzorig Nergui - śpiew, morin khuur

Zespół wystąpił na Festiwalu w 2015 roku.

bottom of page