top of page

Nasta Niakrasava  [Białoruś]

 

wtorek 26.07 | 21.00 | Klub Festiwalowy – Rotunda, ul. Oleandry 1

 

Nasta Niakrasava - bialoruska wokalistka pochodząca z Polesia. Od lat zajmuje się muzyką białoruskiego Polesia, wyjeżdża na badania terenowe na Białoruś i polskie Podlasie. Jedna z pierwszych młodych artystek, która z tradycyjnymi pieśniami białoruskimi a capella wyszła na profesjonalną scenę. Zainicjowała studencki zespół rekonstrukcji ludowych pieśni i tańców białoruskich Kviecień na Uniwersytecie w Mińsku. Uczestniczka wielu międzynarodowych festiwali, laureatka prestiżowych nagród, m.in. Grand Prix oraz Nagrody im. Czesława Niemena 12. Festiwalu Polskiego Radia 'Nowa Tradycja' 2009. W lipcu 2011 roku ukazała się płyta zespołu FolkRoll i Nasta Niakrasava pod nazwą "Vir", wydana przez Polskie Radio.


Podczas koncertu Nasta wykona pieśni kalendarzowe i liryczne prezentując przekrój białoruskiego kobiecego śpiewu a capella, który był i jest najważniejszym nośnikiem przekazywania tradycji ludowych.

 

wtorek 26.07 | 21.45-23.00 | Klub Festiwalowy – Rotunda, ul. Oleandry 1

szkoła na rozstajach - warsztaty pieśni białoruskich

 

Śpiewana kultura tradycyjna na Białorusi do tej pory jest żywa. Dlatego też wielu badaczy jeździ na badania terenowe na Białoruś. Nie jest tajemnicą, że szczególnym regionem pod względem zachowania tradycyjnego repertuaru jest Polesie, z którego pochodzi wokalistka. Obcując z tą kulturą przez całe dzieciństwo, Nasta przenosi tą źródłową wiedzę na grunt muzyki profesjonalnej. Delikatnie wplatając śpiew ludowy w tkankę różnych styli muzycznych, zawsze główną ideą pozostawało wierne odtwarzanie pieśni, zgodnie z tradycjami przodków. Poszukiwania nowych dźwięków i nowych inspiracji w muzyce źródeł kieruje nas ku niej samej, gdyż jest ona kluczem naszej tożsamości. Świadome podejście do wykonywania pieśni ludowych wiąże się nie tylko ze zrozumieniem semantycznych znaczeń, jakie ze sobą niosą, ale również z osobistą pracą nad technikami śpiewu i pozwala na zachowanie tradycyjnej kultury od zapomnienia. Na warsztatach będziemy się uczyć śpiewać pieśni obrzędowe w tradycyjnych technikach wokalnych.

bottom of page