top of page

Maria Pomianowska  [Polska]

* wykład dr Marii Pomianowskiej - "Magia smyczka":

rekonstrukcja polskich chordofonów smyczkowych (suka biłgorajska, fidel płocka) / fidele z różnych stron świata (Bułgaria / Turcja / Indie / Mongolia / Chiny) / techniki wykonawcze

19.07 [czwartek] godz. 11.30 

Klub Festiwalowy | Kolanko No 6 | Kraków | ul. Józefa 17 | wstęp wolny

 

* "Global music master" - warsztaty Marii Pomianowskiej 

skale - melodie - schematy rytmiczne Azji i Europy / sposoby wykorzystywania ludzkiego głosu / integracja przez muzykę / poszukiwanie wspólnych elementów ułatwiających - w warstwie głosowej, melodycznej i rytmicznej - przełamywać międzykulturowe bariery w muzyce / wspólne śpiewanie / przygotowanie „wiązanki rytmów” pokazujących różne sposoby na podział czasu w muzyce / wspólna kreacja: przygotowanie (dostępnych warsztatowo dla uczestników zajęć) utworów muzycznych opartych o melodie i skale z różnych regionów muzycznych świata.

20.07 [piątek] godz. 16.00-17.30 (cz. 1/2), 

21.07 [sobota] godz. 16.00-17.30 (cz. 2/2)  
Klub Festiwalowy | Kolanko nr 6 | Kraków | ul. Józefa 17 | wstęp wolny

Maria Pomianowska - kompozytorka, wokalistka, instrumentalistka, pedagog. Jej zainteresowania cechuje niezwykła otwartość na różne formy i systemy muzyczne. Prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach muzycznych Azji; podróżuje do Indii, Chin, Korei, Japonii na Bliski Wschód. Współtworzy zespół Raga Sangit w którym jako solistka prezentuje publiczności polskiej podstawowe formy oraz instrumenty muzyczne wielkich kultur Azji. Zrealizowała cykl kilkuset wykładów, pokazów i recitali związanych z klasyczną muzyką Indii i Bliskiego Wschodu Inicjatorka i współorganizatorka wielu projektów z udziałem wielkich artystów muzyki indyjskiej i arabskiej (prof. Farhan Sabbah, Pandit Ram Narayan, Pandit Ravi Shankar). Założycielka i kierownik artystyczny Zespołu Polskiego, którego myślą przewodnią jest m.in. sięganie do dawnej tradycji tzw. instrumentów kolanowych (m.in. suka biłgorajska, fidel płocka) i z którym koncertowała w wielu krajach Europy, również na Tajwanie i w Japonii, w której mieszkała i prowadziła działalność artystyczną w latach 1997-2002. Od lat artystka prowadzi wykłady, warsztaty muzyczne w kraju i za granicą, naucza, promuje młode zespoły i muzyków. W swej muzycznej wędrówce przekracza bariery i łamie utarte stereotypy czyniąc to z poszanowaniem dla odrębności każdej muzycznej tradycji którą poznaje i prezentuje. Współpracuje z wieloma artystami w kraju i za granicą. Występuje w programach telewizyjnych i radiowych. Prowadzi ożywioną działalność koncertową podróżując po całym świecie, jest dyrektorem artystycznym warszawskiego festiwalu world music „Skrzyżowanie Kultur“. W 2011 roku na Akademii Muzycznej w Krakowie stworzyła i prowadzi na Wydziale Instrumentalnym autorski, nowy kierunek studiów: "Fidele Kolanowe". Jest to początek tworzenia pierwszego w Polsce wydziału muzyki ludowej i etnicznej na Akademii Muzycznej.

bottom of page