top of page

M. Bojlund & Jidder

M. Pomianowska

Maria Bojlund & Jidder  [Szwecja] & Maria Pomianowska  [Polska]

 

19 VII 2013, piątek | 20.00 | Magazyn Kultury | Kolanko | Kraków | ul. Józefa 17

Maria Bojlund (Szwecja)

Skrzypaczka, nyckelharpistka i śpiewaczka, mieszkająca w Malmö. Wykonuje tradycyjną muzykę szwedzką, specjalizując się w muzyce południowej i środkowo-zachodniej części Szwecji. Współtworzy szwedzkie formacje Jidder i Mary and the Saints, a oprócz tradycyjnej muzyki swojego kraju, zajmuje się także muzyką irlandzką, grając w zespole O’Malley’s Alley, a wspólnie z Markusem Tullbergiem współtworzy projekt łączący tradycje z Zielonej Wyspy i Szwecji. W ramach warsztatów “Rytmy mazurkowe” prowadzonych m.in. przez Marię Bojlund - oprócz nauki gry charakterystycznych dla Szwecji melodii i rytmów przedstawione zostaną ich ścisłe historyczne związki z tradycyjną muzyką polską sięgające  XVI w. kiedy to tańce trójmiarowe z naszego kraju przybyły do Skandynawii i do dziś wykonywane są pod nazwą 'polsk' (Dania), 'pols' (Norwegia), 'polska' (Szwecja, Finlandia).

 

Jidder (Szwecja)

Zespół działa od roku 2007, realizuje projekty inspirowane m.in. muzyką tradycyjną południowych regionów Szwecji. Repertuar grupy to współczesne, autorskie odczytanie motywów muzyki południowej i środkowo-zachodniej części Szwecji.

 

Maria Pomianowska (Polska)

Kompozytorka, wokalistka, instrumentalistka, pedagog. Jej zainteresowania cechuje niezwykła otwartość na różne formy i systemy muzyczne. Prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach muzycznych Azji; podróżuje do Indii, Chin, Korei, Japonii na Bliski Wschód. Współtworzy zespół Raga Sangit w którym jako solistka prezentuje publiczności polskiej podstawowe formy oraz instrumenty muzyczne wielkich kultur Azji. Zrealizowała cykl kilkuset wykładów, pokazów i recitali związanych z klasyczną muzyką Indii i Bliskiego Wschodu Inicjatorka i współorganizatorka wielu projektów z udziałem wielkich artystów muzyki indyjskiej i arabskiej (prof. Farhan Sabbah, Pandit Ram Narayan, Pandit Ravi Shankar). Założycielka i kierownik artystyczny Zespołu Polskiego, którego myślą przewodnią jest m.in. sięganie do dawnej tradycji tzw. instrumentów kolanowych (m.in. suka biłgorajska, fidel płocka) i z którym koncertowała w wielu krajach Europy, również na Tajwanie i w Japonii, w której mieszkała i prowadziła działalność artystyczną w latach 1997-2002. Od lat artystka prowadzi wykłady, warsztaty muzyczne w kraju i za granicą, naucza, promuje młode zespoły i muzyków. W swej muzycznej wędrówce przekracza bariery i łamie utarte stereotypy czyniąc to z poszanowaniem dla odrębności każdej muzycznej tradycji którą poznaje i prezentuje. Współpracuje z wieloma artystami w kraju i za granicą. Występuje w programach telewizyjnych i radiowych. Prowadzi ożywioną działalność koncertową podróżując po całym świecie, jest dyrektorem artystycznym warszawskiego festiwalu world music „Skrzyżowanie Kultur“. W 2011 roku na Akademii Muzycznej w Krakowie stworzyła i prowadzi na Wydziale Instrumentalnym autorski, nowy kierunek studiów: "Fidele Kolanowe". Jest to początek tworzenia pierwszego w Polsce wydziału muzyki ludowej i etnicznej na Akademii Muzycznej.

 

Maria Bojlund – skrzypce, śpiew

Markus Tullberg – flet drewniany, buzuki

Gabriel Hermansson - buzuki

Maria Pomianowska – suka biłgorajska, fidel płocka

& uczestnicy warsztatów: "RYTMY MAZURKOWE"

* warsztaty instrumentalne | rytmy mazurkowe po polsku i szwedzku

--> Magazyn Kultury | Kolanko | Kraków | ul. Józefa 17 | wstęp wolny
18.07 : : : 15.00-16.30

19.07 : : : 15.00-16.30


Ideą warsztatów jest pokazanie wspólnoty rytmów polskich: mazurkowych, kujawiakowych, polonezowych po obu stronach Bałtyku. Wspólnota ta, dotychczas nie do końca zbadana od strony naukowej, dotyczy najstarszej warstwy repertuaru tradycyjnego we wszystkich krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia), a także Polski. Co ciekawe, polonez i mazurek weszły do dziedzictwa muzyki europejskiej i wplotły się w istotny sposób w tradycję tańców ludowych. Główną rolę przeniesieniu „tańców polskich” do Skandynawii odegrała Szwecja. Już w czasach Gustawa Wazy (1523-60) zatrudniano polskich muzyków na dworze szwedzkim. Dwuczęściowe polskie tańce końca XVI i całego XVII wieku, znane jako 'Polnische Tänze', czy 'chorea polonica' odegrały i nadal odgrywają niezwykle istotną rolę w tradycji muzycznej Szwecji pod nazwą 'pols'/'polska' stanowiąc wręcz idiom muzyki tradycyjnej. Co wskazuje na polski rodowód tej muzyki? Warsztaty staną się próbą pokazania wspólnych korzeni dla obu tradycji muzycznych: szwedzkiej i polskiej. Uczestnicy poznają dawne polskie tańce mogące być pierwowzorami skandynawskich tańców 'polska'. Dowiedzą się jak przebiegał proces muzycznego asymilowania w Skandynawii 'chorea polonica', jak wygląda budowa i charakter polskich prototypów a jak wyglądają szwedzkie ich wersje, zarówno dawne jak i współczesne. Będzie można nauczyć się grać zarówno 'chorea polonica' jak i oryginalnych 'polsk'.

bottom of page