top of page
Ludmia_Wostrikowa1.jpg

Ludmiła Wostrikowa [Polska]

Ludmiła Wostrikowa, etnomuzykolożka, wokalistka o unikalnym, aksamitnym głosie, świetna, doświadczona nauczycielka. Organizatorka i uczestniczka wielu badań terenowych i wypraw etnomuzykologicznych na Polesie.

Ludmiła Wostrikowa urodziła się we wsi Rokitne na Polesiu, w rodzinie Kowalczuków, w której od zawsze śpiewano tradycyjne pieśni. Od rodziców otrzymała obszerną wiedzę na temat tradycji swojego regionu. Z czasem zaczęła je dokumentować, najpierw w okolicy swojej rodzinnej miejscowości, potem na całym Polesiu. W 1997 ukończyła studia wyższe na wydziale muzyki ludowej Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równym. Od 1999 kieruje znanym w Polsce zespołem Horyna.


Polesie Równeńskie to kraina, gdzie tradycja śpiewu białego jest wciąż żywa, a pieśni, w formie niestylizowanej i nieprzetworzonej, wykonywane przez wszystkie pokolenia, na co dzień i od święta. Podczas warsztatów zaśpiewamy m.in. pieśni obrzędowe oraz liryczne. Szczegółowy program dostosowany będzie do składu i preferencji grupy.


Warsztaty Ludmiły dedykowane są przede wszystkim dla osób, które mają już pewne doświadczenie w śpiewie białym; oczywiście, jak zawsze, Ludmiła dostosuje poziom warsztatów i sposób ich prowadzenia do poziomu i oczekiwań Uczestników i Uczestniczek.

Artystka wystąpiła na festiwalu w roku 2019.

bottom of page