top of page

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza, który powstał w ramach międzynarodowego projektu badawczego FestiVersities na temat festiwali muzycznych w Europie.

Wszystkie pozyskane przez jego twórców informacje pozostaną anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych. Dziękujemy za pomoc w realizacji badań.

We encourage you to fill in the  questionnaire that was created in the framework of the international research project FestiVersities regarding music festivals in Europe. All information we collect will remain anonymous and will only be used for research purposes. Thank you for your help in carrying out our study.

Jeżeli chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w wywiadzie na temat doświadczeń i wrażeń z tegorocznej (2020) edycji festiwalu, bardzo prosimy o kontakt z nami: festiversitiespl@gmail.com Dziękujemy! 

If you would like to participate in an in-depth interview about the experiences and reflections from this year's festival, please contact us:  festiversitiespl@gmail.com

Thank you!

bottom of page