top of page
raraszek2.jpg

Kapela Raraszek  [Polska]

 

“Raraszek jest jednym z duchów podziemnych różne ludziom robiący dogodności za zapis duszy. Mógł w kieszeni, tabakierce lub kiesce być chowanym; wielce obraźliwy i bardzo wówczas mściwy.”

[Oskar Kolberg, Dzieła Wszystkie Tom 7 – Krakowskie]

Obszar zainteresowań muzycznych kapeli Raraszek to region historycznej Małopolski. Mieszkający w Krakowie członkowie zespołu od lat jeżdżą do okolicznych śpiewaków i instrumentalistów i przesłuchują lokalne archiwa muzyczne. Szczególnie upodobali sobie melodie z północnych oraz południowo-wschodnich rubieży terytorium Krakowiaków, noszące najbardziej charakterystyczne cechy muzyki tanecznej, niescenicznej, niestylizowanej. W 2017 podjęli decyzję o założeniu kapeli grającej muzykę małopolską. Kompletują repertuar w oparciu o zapisy Oskara Kolberga oraz archiwalne nagrania Polskiego Radia.

Grupa jest laureatem tegorocznej edycji konkursu Stara Tradycja. Na okoliczność 20. edycji festiwalu EtnoKraków/Rozstaje, spotkania z prof. Andrzejem Bieńkowskim i pokazu filmów: Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów – specjalnie przygotuje repertuar żydowski ze zbiorów Oskara Kolberga i kolekcji Muzyki Odnalezionej. Usłyszymy utwory żydowskie i polskie z tych samych regionów; muzyczne odniesienia równoległych, przenikających się i współistniejących kultur.

Maria Stępień – skrzypce prym
Darya Butskaya – skrzypce sekund
Katarzyna Chodoń – śpiew, taniec
Aleksander Kwietniak – klarnet
Arkadiusz Szałata – basy

Zespół wystąpił na festiwalu w roku 2018.

bottom of page