• Facebook
  • YouTube

Kapela Raraszek/Polska

 

“Raraszek jest jednym z duchów podziemnych różne ludziom robiący dogodności za zapis duszy. Mógł w kieszeni, tabakierce lub kiesce być chowanym; wielce obraźliwy i bardzo wówczas mściwy.”

[Oskar Kolberg, Dzieła Wszystkie Tom 7 – Krakowskie]

Obszar zainteresowań muzycznych kapeli Raraszek to region historycznej Małopolski. Mieszkający w Krakowie członkowie zespołu od lat jeżdżą do okolicznych śpiewaków i instrumentalistów i przesłuchują lokalne archiwa muzyczne. Szczególnie upodobali sobie melodie z północnych oraz południowo-wschodnich rubieży terytorium Krakowiaków, noszące najbardziej charakterystyczne cechy muzyki tanecznej, niescenicznej, niestylizowanej. W 2017 podjęli decyzję o założeniu kapeli grającej muzykę małopolską. Kompletują repertuar w oparciu o zapisy Oskara Kolberga oraz archiwalne nagrania Polskiego Radia.

Grupa jest laureatem tegorocznej edycji konkursu Stara Tradycja. Na okoliczność 20. edycji festiwalu EtnoKraków/Rozstaje, spotkania z prof. Andrzejejm Bieńskowkim i pokazu filmów: Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów – specjalnie przygotuje repertuar żydowski ze zbiorów Oskara Kolberga i kolekcji Muzyki Odnalezionej. Usłyszymy utwory żydowskie i polskie z tych samych regionów; muzyczne odniesienia równoległych, przenikających się i współistniejących kultur.

 

Maria Stępień – skrzypce prym

Darya Butskaya – skrzypce sekund

Katarzyna Chodoń – śpiew, taniec

Aleksander Kwietniak – klarnet

Arkadiusz Szałata – basy

Zespół wystąpił na Festiwalu w 2019 roku.

© Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie. | 2020