top of page
Gesty_Kozuch_Kurzu_www.png

Gęsty Kożuch Kurzu  [Polska]

 

Laureat Grand Prix Nowej Tradycji 2016. W graniu tego zespołu fascynacja ludowym repertuarem i nauki płynące bezpośrednio od wiejskich mistrzów spotykają się z młodzieńczą wrażliwością, spontanicznością. W efekcie otrzymujemy muzykę emocjonalną, pełną pasji, zachęcającą do tańca i ugruntowaną w tradycji.

Kapela powstała w 2011 r. Gra muzykę tradycyjną z okolic Łodzi, wokół której nie brakuje bogatych w tradycję muzyczną regionów (łęczycki, łowicki, opoczyński, rawski czy sieradzki). Inspiracją i źródłem dla zespołu są nagrania archiwalne oraz bezpośrednie spotkania z wybitnymi muzykantami, m.in. łęczyckim skrzypkiem Tadeuszem Kubiakiem, łowickim harmonistą Sławomirem Czekalskim i kapelą Dobrzeliniacy oraz rawskim skrzypkiem Stanisławem Klejnasem. Kapela stara się odtwarzać charakterystykę wspomnianych regionów jak i poszczególnych muzykantów, widząc wokół Łodzi olbrzymią różnorodność temperamentów muzycznych.

Członkowie zespołu organizują od kilku lat cykl Pograjka Łódzka, w ramach którego odbywają się warsztaty taneczne, muzyczne, pokazy filmów, wykłady oraz potańcówki, które stają się miejscem spotkań muzykantów, warsztatowiczów oraz pasjonatów polskiej muzyki tradycyjnej. Kapela prowadzi również zajęcia dla dzieci oparte na tańcach i zabawach tradycyjnych z elementami muzykoterapii.

Do swego starszego składu (skrzypce, basy i bębenek) kapela włączyła trąbkę – instrument, który w ostatnich kilku dziesięcioleciach coraz częściej można spotkać w składach tradycyjnych. Grupa ma na koncie kilaka prestiżowych nagród, m.in. Basztę w kategorii folklor rekonstruowany na 46. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, II miejsce w konkursie Stara Tradycja 2012. W maju tego Gęsty Kożuch Kurzu roku zdobył Grand Prix festiwalu Nowa Tradycja.


Zespół tworzą:

Joanna Gancarczyk – basy, śpiew
Maria Stępień – skrzypce
Marcin Lorenc – skrzypce
gościnnie: Kazimierz Nitkiewicz – trąbka
Jakub Korona – baraban

Zespół wystąpił na Festiwalu w 2016 roku.

bottom of page