top of page
dola.jpg

Dola  [Polska]

DOLA - Zespół Pieśni bez Tańca to żeńska grupa wykonująca słowiańskie pieśni tradycyjne, głównie obrzędowe, skupiając się na ich mitologicznej, symbolicznej, nieraz i magicznej treści. Zespół ma walor edukacyjny, na ich koncertach można nie tylko posłuchać pięknych pieśni, ale i dowiedzieć się nieco na temat ich historii.

Zespół wystąpił na festiwalu w roku 2018.

bottom of page