Dola / Polska

DOLA - Zespół Pieśni bez Tańca to żeńska grupa wykonująca słowiańskie pieśni tradycyjne, głównie obrzędowe, skupiając się na ich mitologicznej, symbolicznej, nieraz i magicznej treści. Zespół ma walor edukacyjny, na ich koncertach można nie tylko posłuchać pięknych pieśni, ale i dowiedzieć się nieco na temat ich historii.

Zespół wystąpił na Festiwalu w 2018 roku.

© Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie. | 2020