top of page
Czeremszyna-Horyna-Todar_FOT_Monika_Kali

Czeremszyna

Todar

Horyna

Czeremszyna/Horyna/Todar  [Polska/Białoruś/Ukraina]

 

To, co najpiękniejsze we współczesnej muzyce Podlasia. Kwintesencja twórczości łączącej wrażliwych artystów ponad wszelkimi granicami, również tymi geograficznymi i politycznymi. Klasycy polskiej sceny folkowej – Czeremszyna – spotykają się z legendarnym białoruskim muzykiem – Todarem oraz ukraińskim zespołem Horyna.

Czeremszyna to zespół założony w 1993 r. z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk, w niewielkiej miejscowości Czeremcha na Podlasiu przy granicy z Białorusią. Historia zespołu jest znakomitym przykładem na to, że wytrwała praca przynosi efekty pozwalające na występowanie na najlepszych scenach festiwalowych muzyki folk / world music. Od początku Czeremszyna jest wierna repertuarowi związanemu z miejscem zamieszkania muzyków – z tradycyjnymi pieśniami z Podlasia, pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Te muzyczne pozostałości po wielonarodowym tyglu kulturowym Kresów Rzeczypospolitej zostały przez zespół dostosowane do współczesnych kanonów wykonawczych, a następnie przekształcone w rozbudowane i tryskające autentyczną energią utwory zaaranżowane na wiele instrumentów oraz połączone ze śpiewem wielogłosowym. Ponad ćwierć wieku działalności zespołu to setki koncertów i kilka bardzo dobrych, świetnie przyjmowanych płyt, z których ostatnią jest ubiegłoroczna „Tęsknoty”.

„Horyna” to dawne słowo gwarowe, którym na Polesiu nazywano czerwona nitkę, jaką wyszywa się ozdobne obrzędowe ręczniki i odzież. Zespół Horyna powstał w 1979 roku. Prezentuje folklor ukraińskiego Polesia i ma kilka programów odzwierciedlających różne momenty cyklu kalendarzowego.

Artyści wzięli udział w festiwalu w roku 2019.

bottom of page