top of page

Czeremszyna  [Polska]

 

Zespół powstał w listopadzie 1993 roku z inicjatywy Barbary Kuzub-Samosiuk. W jego skład wchodzą osoby mieszkające w Czeremsze – niewielkiej miejscowości na Podlasiu oraz w jej okolicach. Podlasie to specyficzny region, ścierają się tu wpływy różnych kultur (polskiej, białoruskiej, ukraińskiej), co znajduje odzwierciedlenie w repertuarze zespołu. Obejmuje on głównie gwarowe pieśni ludowe, aranżowane na akordeon, mandolinę, gitarę, bas-bałałajkę, sopiłki (rodzaj fletów ukraińskich) oraz bębny. Zespół koncertował w wielu miastach Polski oraz poza jej granicami: we Włoszech, Niemczech i Francji. Czeremszyna jest organizatorem i gospodarzem Festiwalu 'Z wiejskiego podwórza', dorocznej imprezy prezentującej kulturę różnych narodów (w czerwcu 2002 roku odbyła się jej siódma edycja).

 

koncert w ramach festiwalu: 20 lipca 2002, 16:00, Rynek Główny

bottom of page