Chór z Czerniowiec – Echo Prutu / Ukraina, Bukowina

 

Polski chór z Czerniowiec. Specyfika wielonarodowościowej Bukowiny sprzyja temu, że w repertuarze zespołu oprócz pieśni polskich są również rumuńskie i ukraińskie. Zespół występował w licznych miastach obwodu czerniowieckiego.

© Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie | 2020