top of page

Środkowoeuropejski Teatr Tańca  [Węgry]

 

Środkowoeuropejski Teatr Tańca (Közép-Európa Táncszínház,) - współczesny teatr tańca z Budapesztu opierający się o tradycyjne wartości wspólnoty karpackiej i kultury środkowoeuropejskiej.

"W naszych przedstawieniach staramy się podkreślać, jak ważną rzeczą jest sięganie do tradycji, wskrzeszanie rytuałów i wierne przedstawienie głębi stanów ducha kryjących się w folklorze. Sposób tańca naszego zespołu uwydatnia archaiczne motywy za pomocą pełnych wyrazu nowoczesnych technik tanecznych".

[Közép-Európa Táncszínház]

 

spektakl: "Skok przez ogień"

czwartek, 6 września, godz. 18.00-19.30

PWST, ul. Straszewskiego 22

bottom of page