top of page

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego


Przedłużająca się niepewność dotycząca możliwości organizacyjnych i ekonomicznych sprawia, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. 

Sytuacja pandemiczna zatrzymała niemal wszystkie sektory gospodarki kreatywnej, a festiwale to najbardziej interdyscyplinarne typy wydarzeń. Reprezentują wszystkie dziedziny sztuki, organizowane są w rozmaitych, złożonych modelach organizacyjnych, przez instytucje publiczne i niepubliczne. W kolejnych planach odmrażania życia społecznego nie są nawet wymieniane, tymczasem mają kluczowe znaczenie dla wielu branż powiązanych, dla wielu miejsc pracy, dla międzynarodowego obiegu i mobilności dzieł i twórców.

Przedstawiciele polskich festiwali napisali list otwarty do Rządu zwracający uwagę na ich sytuację. W liście przedstawione są także postulaty i propozycje rozwiązań, które będąc działaniami długofalowymi przyczynią się do odbudowy ważnego dla naszego kraju obszaru kultury festiwalowej.


TREŚĆ LISTU: [pdf]


Kommentit


bottom of page