top of page

Jan Słowiński 'Krakowskim Ambasadorem Wielokulturowości'
Piątego września odbyło się wręczenie statuetek laureatom tytułu 'Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości'. Nagroda przyznawana jest organizacjom pozarządowym oraz osobom, które aktywnie wspierają dialog międzykulturowy poprzez podejmowanie inicjatyw promujących zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe, a także integrację mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców. Tytuł przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości.


Serdecznie gratulujemy prezesowi Stowarzyszenia Rozstaje, twórcy i dyrektorowi EtnoKraków/ Rozstaje, współtwórcy klubu Strefa (StrefaEtno, StrefaJazz) - zaszczytnego tytułu przyznanego przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego na wniosek Kapituły Wielokulturowości.

Serdecznie gratulujemy wszystkim współlaureatom! W tym roku tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości otrzymali: w kategorii 'Organizacja pozarządowa’ - Stowarzyszenie Willa Decjusza, reprezentowana przez p. dyrektor Dominikę Kasprowicz oraz BISC Krakow - British International School of Cracow – Brytyjska Międzynarodowa Szkoła w Krakowie. W kategorii „Osoby indywidualne” nagrodzono: Jan Słowińskiego - prezesa stowarzyszenia Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji, dyrektora EtnoKraków/Rozstaje oraz Jolantę Jurusik - nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie.


"Cieszyłem się tymi silnymi kandydaturami z środowiska kultury dla Janka i jego rodziny od 25 lat tworzących w Krakowie węzeł dla spotkania, na rozstaju dróg i na pograniczach wszelkich religii, języków i wrażliwości muzycznych, a także dla Stowarzyszenia Willa Decjusza, (którego jestem członkiem także), i miło było świętować ten sukces z ekipą obecną i dawną. Dobrze czuć i rozumieć tę ciągłość, bo to jest warunkiem tego, że coś rośnie i owocuje. Botanicznie zatem od A do Z. (…) Wielokulturowość jest budulcem raf koralowych i ..ogrodów botanicznych. Wiele z obecnych w tym krakowskim ogrodzie gatunków roślin to doskonale zaadaptowane do kapryśnej krakowskiej pogody wielowiekowe drzewa, rzadkie okazy kwiatów, palm, cytrusów. Wielokulturowość jest warunkiem pięknych i bogatych w różnorodność miast. Dlatego organizacja Gali Plebiscytu "Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w tym miejscu daje wiele przyjemności, na poziomie skojarzeń, połączeń, wrażeń. (...) Laureatom i laureatkom wielkie gratulacje i wdzięczność za botaniczne podejście do Świata. Różnorodności form kwitnienia ponad wszystko!" - Robert Piaskowski

[ fot. Katarzyna Masior ]

コメント


bottom of page