ROZSTAJE: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rozstaje realizuje międzynarodowe projekty festiwalowe, koncertowe, edukacyjne, fonograficzne i wydawnicze.

Akcent programowy przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie Rozstaje to promocja wykonawców kultywujących tradycje wywodzące się z najstarszych źródeł kultury muzycznej oraz artystów, dla których inspiracja muzyką źródeł jest punktem wyjścia dla własnej, twórczej interpretacji.

Imperatyw działań Stowarzyszenia to aktywność na rzecz tradycji zagrożonych i wspieranie inicjatyw kształtujących postawę tolerancji, integracji, międzykulturowego dialogu i porozumienia na gruncie sztuki.

 

© Rozstaje: u Zbiegu Kultur i Tradycji. Stowarzyszenie. | 2020